Thể loại: bắn súng

Thể loại game bắn súng, nhiều phi thuyền khủng, súng đạn phong phú, đề huề. Bạn có giám chấp nhận thách thức? 

Chia sẻ game Chiến tranh giữa các vì sao với bạn bè