Thể loại: kinh điển

Có thể gọi là Picachu 2 với những hình ảnh bánh kẹo cực đẹp và dẽ thương. Không nên chơi lúc đói. 

Chia sẻ game Thế giới bánh kẹo với bạn bè