Tồn tại qua 13 ngày sinh tử nhé. Sử dụng chuột ngắm bắn, Space để nạp đạn


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game 13 ngày sinh tử trên Facebook


Nhúng game 13 ngày sinh tử vào web/blog

Game cùng thể loại