Game đánh nhau của 7 viên ngọc rồng. Xem thêm hướng dẫn trong mục điều khiển của game. Game có chức năng cho 2 người. Game hơi lớn, vui lòng chờ


Thảo luận và chia sẻ game 7 viên ngọc rồng 2 trên Facebook


Nhúng game 7 viên ngọc rồng 2 vào web/blog

Game cùng thể loại