Are you a true slacker? Drink beer, eat ice cream, mess with the boss.. Arrow Keys - Movement


           

Thể loại: 1 Player, Arcade, Flash,
Chơi game A Day of Slacking màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game A Day of Slacking trên Facebook


Nhúng game A Day of Slacking vào web/blog

Game cùng thể loại