Shoot your lettered blocks at the same lettered blocks in each physics block level. Use mouse to aim. F and D to shoot.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Alphabet Shoot trên Facebook


Nhúng game Alphabet Shoot vào web/blog

Game cùng thể loại