Giúp AngryBirds ngăn chặn cuộc xâm lăng từ ngoài không gian bằng cách đẩy đầu lâu tấn công kẻ khác. Sử dụng chuột để chơi


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Angry Birds ngoài không gian màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Angry Birds ngoài không gian trên Facebook


Nhúng game Angry Birds ngoài không gian vào web/blog

Game cùng thể loại


ab