Cùng anh em hiệp sĩ trừ gian diệt ác đường phố. Người chơi 1: a,s,d,w di chuyển;j đấm, k đá, l nhảy. Người chơi 2: bàn phím mũi tên di chuyển; 1 đấm, 2 đá, 3 nhảy. Giữ đấm để tung chưởng hoặc kết hoặc các phím mũi tên di chuyển và đấm đồng thời liên tục để đánh đòn đặc biệt. Game hơi lớn, vui lòng đợi


           

Thể loại: Game Danh Nhau, 2 Players,
Chơi game Anh em hiệp sĩ màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Anh em hiệp sĩ trên Facebook


Nhúng game Anh em hiệp sĩ vào web/blog

Game cùng thể loại


ab