Giúp Bale tâng chính xác các túi tiền vào máy chứa tiền nhé. Sử dụng chuột để di chuyển


           

Thể loại: Game Da Bong, 1 Player,
Chơi game Bale tâng bóng màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Bale tâng bóng trên Facebook


Nhúng game Bale tâng bóng vào web/blog

Game cùng thể loại


ab