Game bắn cá: sử dụng chuột ngắm bắn. Hãy nâng cấp súng khi có thể


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Bắn cá màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Bắn cá trên Facebook


Nhúng game Bắn cá vào web/blog

Game cùng thể loại


ab