Tập luyện bắn đĩa. Sử dụng chuột ngắm bắn, R nạp đạn


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Bắn đĩa 2 trên Facebook


Nhúng game Bắn đĩa 2 vào web/blog

Game cùng thể loại