Tập luyện bắn đĩa. Sử dụng chuột ngắm bắn, R nạp đạn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Bắn đĩa 2 màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Bắn đĩa 2 trên Facebook


Nhúng game Bắn đĩa 2 vào web/blog

Game cùng thể loại


ab