Lũ thỏ đói đang cố gắng lấy cây trồng của bạn. Hãy bảo vệ cây trồng nhé. Sử dụng chuột ngắm bắn, tiêu diệt các chú thỏ cùng màu liên tiếp để nhận nhiều tiền mua súng hơn nhé


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Bảo vệ cây trồng màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Bảo vệ cây trồng trên Facebook


Nhúng game Bảo vệ cây trồng vào web/blog

Game cùng thể loại