Game phòng thủ cống ngầm. Sử dụng chuột ngắm bắn, phím R nạp đạn


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Bảo vệ cống ngầm trên Facebook


Nhúng game Bảo vệ cống ngầm vào web/blog

Game cùng thể loại