Game phòng thủ cống ngầm. Sử dụng chuột ngắm bắn, phím R nạp đạn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Bảo vệ cống ngầm màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Bảo vệ cống ngầm trên Facebook


Nhúng game Bảo vệ cống ngầm vào web/blog

Game cùng thể loại


ab