Sử dụng những chiến thuật để tham gia bảo vệ thành troy nhé


           

Thể loại: Game Chien Thuat, 1 Player,
Chơi game Bảo vệ thành Troy màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Bảo vệ thành Troy trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Bảo vệ thành Troy
STTNgười chơiĐiểmChơi lúc
1.
hongthoa17330722:36 26/02/14
2.
hongthoa17330722:36 26/02/14
3.
hongthoa17330722:36 26/02/14
4.
hongthoa17330722:36 26/02/14
5.
thaohung849891518:30 26/11/15
6.
thaohung849891518:30 26/11/15
7.
thaohung849891518:30 26/11/15
8.
thaohung849891518:30 26/11/15
9.
thaohung849891518:30 26/11/15
10.
thaohung849891518:30 26/11/15

Nhúng game Bảo vệ thành Troy vào web/blog

Game cùng thể loại