Giúp batman chạy thật nhanh. Sử dụng chuột để chơi, click chuột để nhảy


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Batman chạy trên Facebook


Nhúng game Batman chạy vào web/blog

Game cùng thể loại