Hit Joker, Penguin, or Two Face to gain points. Use Space bar to punch and arrow keys to move sideways.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Flash, Fun,
Chơi game Batman Hits Joker màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Batman Hits Joker trên Facebook


Nhúng game Batman Hits Joker vào web/blog

Game cùng thể loại


ab