Giúp Batman đẩy các quả boom để tìm đường sang bên cổng đối diện. Sử dụng bàn phím để di chuyển, lưu ý mỗi bài đều giới hạn bước di chuyển


           

Thể loại: 1 Player, Game Sieu Nhan,
Chơi game batman tìm đường màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game batman tìm đường trên Facebook


Nhúng game batman tìm đường vào web/blog

Game cùng thể loại


ab