Giúp Batman đẩy các quả boom để tìm đường sang bên cổng đối diện. Sử dụng bàn phím để di chuyển, lưu ý mỗi bài đều giới hạn bước di chuyển


Thảo luận và chia sẻ game batman tìm đường trên Facebook


Nhúng game batman tìm đường vào web/blog

Game cùng thể loại