Nhập vai cậu bé ben 10 siêu anh hùng giải cứu hành tinh chết nhé. Sử dụng bàn phím mũi tên để di chuyển, Space để bắn, M để xem bản đồ

     
Thể loại: 1 Player, Game Sieu Nhan,

Thảo luận và chia sẻ game Ben 10 giải cứu hành tinh trên Facebook

Chi tiết game Ben 10 giải cứu hành tinh

Game: Ben 10 giải cứu hành tinh
Số lần đã chơi: 85203
Bảng xếp hạng game: Ben 10 giải cứu hành tinh

Nhúng game Ben 10 giải cứu hành tinh vào web/blog

Game cùng thể loại