Jump onto platforms and blast away the enemies as a mean koala bear. Arrow Keys - Move / Aim Gun. Z - Shoot. X - Hold still.


           

Thể loại: 1 Player, Adventure, Animal, Bear, Flash, Shoot 'Em Up,
Chơi game Binky's Quest màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Binky's Quest trên Facebook


Nhúng game Binky's Quest vào web/blog

Game cùng thể loại