Jump onto platforms and blast away the enemies as a mean koala bear. Arrow Keys - Move / Aim Gun. Z - Shoot. X - Hold still.

     
Thể loại: 1 Player, Adventure, Animal, Bear, Flash, Shoot 'Em Up,

Thảo luận và chia sẻ game Binky's Quest trên Facebook

Chi tiết game Binky's Quest

Game: Binky's Quest
Số lần đã chơi: 1986
 

Nhúng game Binky's Quest vào web/blog

Game cùng thể loại