Battle your way through the bionic enemy bugz. Arrow Keys / W, S, A, D - Move. Spacebar - Fire. Z, X, C, V - Switch Weapon.


           

Thể loại: 1 Player, Flash, Shoot 'Em Up,
Chơi game Bionic Bugz màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Bionic Bugz trên Facebook


Nhúng game Bionic Bugz vào web/blog

Game cùng thể loại