Kill all enemy to finish the levels! ASWD - Movement Mouse - Aim Left Mouse - Shoot Space - Bullet Time 1 to 7 - Change Weapon


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Flash, Killing, Shoot 'Em Up,
Chơi game Black màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Black trên Facebook


Nhúng game Black vào web/blog

Game cùng thể loại


ab