Push the similar blocks by each other so they disappear.Gets harder in later levels. Arrow Keys - Move. Spacebar - Push.


           

Thể loại: 1 Player, Flash, Obstacle, Puzzle,
Chơi game Bloc màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Bloc trên Facebook


Nhúng game Bloc vào web/blog

Game cùng thể loại