Trong game cá lớn nuốt cá bé, bạn hãy nuôi dưỡng chú cá của mình bằng cách ăn cá nhỏ, tránh cá lớn nhé. Xem hướng dẫn trong game

     
Thể loại: 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Cá lớn nuốt cá bé trên Facebook

Chi tiết game Cá lớn nuốt cá bé

Game: Cá lớn nuốt cá bé
Số lần đã chơi: 7477
Bảng xếp hạng game: Cá lớn nuốt cá bé

Nhúng game Cá lớn nuốt cá bé vào web/blog

Game cùng thể loại