Hãy lập những chiến thuật để canh giữ kho báu bởi những kẻ xâm chiếm. Sử dụng những tháp canh để bảo vệ và nâng cấp nó để mạnh hơn, sử dụn chuột để chơi


           

Thể loại: Game Chien Thuat, 1 Player,
Chơi game Canh giữ kho báu màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Canh giữ kho báu trên Facebook


Nhúng game Canh giữ kho báu vào web/blog

Game cùng thể loại


ab