Nhập vai cảnh sát bắt được càng nhiều ma cho thành phố nhé. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển, F để bắn


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Cảnh sát bắt ma màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Cảnh sát bắt ma trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Cảnh sát bắt ma

Nhúng game Cảnh sát bắt ma vào web/blog

Game cùng thể loại


ab