Push the pool table balls into the pockets of the pool table before time runs out with your car. Up Arrow Key - Move Forward. Left / Right Arrow Keys - Turn. Down Arrow Key - Reverse.


           

Thể loại: 1 Player, Ball, Billiards, Game Dua Xe, Driving, Flash, Pool, Sports,
Chơi game Car Pool màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Car Pool trên Facebook


Nhúng game Car Pool vào web/blog

Game cùng thể loại