Carmela is in a rush in dressing up for her big wedding. Help her choose the best dress. Enjoy! Mouse - To interact.


           

Thể loại: 1 Player, Game Thoi Trang, Flash, Fun, Girl,
Chơi game Carmela màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Carmela trên Facebook


Nhúng game Carmela vào web/blog

Game cùng thể loại


ab