Give a thief a super punch. Use space bar to punch the thief.


           

Thể loại: 1 Player, Flash, Funny, Kids, Punch,
Chơi game Catch a Thief màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Catch a Thief trên Facebook


Nhúng game Catch a Thief vào web/blog

Game cùng thể loại