Chạy đi điệp viên Rex. Bàn phím mũi tên lên nhảy, D tấn công trước, A tấn công sau


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Chạy đi điệp viên Rex trên Facebook


Nhúng game Chạy đi điệp viên Rex vào web/blog

Game cùng thể loại