Nhiệm vụ của bạn là chạy và vượt các chướng ngại vật. Sử dụng bàn phím mũi tên để chơi, bạn có thể chơi 2 người nhé


           

Thể loại: 2 Players,
Chơi game Chạy và vượt màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Chạy và vượt trên Facebook


Nhúng game Chạy và vượt vào web/blog

Game cùng thể loại