Cùng không chiến với chiến cơ màu đỏ. Sử dụng phím W để bay, chuột để chỉnh hướng và ngắm bắn


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Chiến cơ màu đỏ màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Chiến cơ màu đỏ trên Facebook


Nhúng game Chiến cơ màu đỏ vào web/blog

Game cùng thể loại


ab