Giúp chú lính cứu hỏa dập tắt những pháo lửa nhé. Sử dụng chuột để ngắm bắn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Chiến đấu với lửa màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Chiến đấu với lửa trên Facebook


Nhúng game Chiến đấu với lửa vào web/blog

Game cùng thể loại


ab