Giúp chú lính cứu hỏa dập tắt những pháo lửa nhé. Sử dụng chuột để ngắm bắn


Thảo luận và chia sẻ game Chiến đấu với lửa trên Facebook


Nhúng game Chiến đấu với lửa vào web/blog

Game cùng thể loại