Tham gia chiến dịch bão táp sa mạc quét sạch các phòng tuyến kiên cố của kẻ thù trên sa mạc


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Chiến dịch bão táp sa mạc màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Chiến dịch bão táp sa mạc trên Facebook


Nhúng game Chiến dịch bão táp sa mạc vào web/blog

Game cùng thể loại