Hãy ngăn chặn các chiến thuyền của kẻ địch. Sử dụng chuột bố chiến các pháo đài hợp lý nhé.


           

Thể loại: Game Chien Thuat, 1 Player,
Chơi game Chiến thuyền màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Chiến thuyền trên Facebook


Nhúng game Chiến thuyền vào web/blog

Game cùng thể loại


ab