Hãy ngăn chặn các chiến thuyền của kẻ địch. Sử dụng chuột bố chiến các pháo đài hợp lý nhé.


Thảo luận và chia sẻ game Chiến thuyền trên Facebook


Nhúng game Chiến thuyền vào web/blog

Game cùng thể loại