Một game chiến thuật hay đòi hỏi bạn phải biết điều quân và sử dụng các vũ khi thích hợp để giành chiến thắng. Xem hướng dẫn sử dụng trong game nhé.


           

Thể loại: Game Chien Thuat, 1 Player,
Chơi game Chiến tranh lãnh thổ màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Chiến tranh lãnh thổ trên Facebook


Nhúng game Chiến tranh lãnh thổ vào web/blog

Game cùng thể loại