Tiêu diệt các chim điên nổi loạn và bay về phương Nam nhanh nhất. Xem hướng dẫn trong game


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Chim điên nổi loạn trên Facebook


Nhúng game Chim điên nổi loạn vào web/blog

Game cùng thể loại