Only with balance and control will you roll the ball into the goal! Use the Mouse to move the big ball and try to get the small ball into the hole.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Circular Blot trên Facebook


Nhúng game Circular Blot vào web/blog

Game cùng thể loại