Guide:
Instructions and Controls are in the game

     
Thể loại: War, Game Chien Thuat, Flash, 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Commando 3 trên Facebook

Chi tiết game Commando 3

Game: Commando 3
Số lần đã chơi: 12422
 

Nhúng game Commando 3 vào web/blog

Game cùng thể loại