Giúp cún Tyke đưa báo. Sử dụng bàn phím mũi tên điều khiển, sau khi thu thập sử dụng Space để ném báo


Thảo luận và chia sẻ game Cún Tyke đưa báo trên Facebook


Nhúng game Cún Tyke đưa báo vào web/blog

Game cùng thể loại