Giúp cún Tyke đưa báo. Sử dụng bàn phím mũi tên điều khiển, sau khi thu thập sử dụng Space để ném báo


           

Thể loại: 2 Players,
Chơi game Cún Tyke đưa báo màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Cún Tyke đưa báo trên Facebook


Nhúng game Cún Tyke đưa báo vào web/blog

Game cùng thể loại