Trổ tài thiện xạ của mình nhé, sử dụng chuột ngắm bắn ghi thật nhiều điểm


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Cung thủ màu xanh màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Cung thủ màu xanh trên Facebook


Nhúng game Cung thủ màu xanh vào web/blog

Game cùng thể loại


ab