Game đại chiến bầu trời bằng khinh khí cầu. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển; phím X bắn; phím Z để bắn lốc xoáy khi đủ điều kiện


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Đại chiến khinh khí cầu màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Đại chiến khinh khí cầu trên Facebook


Nhúng game Đại chiến khinh khí cầu vào web/blog

Game cùng thể loại


ab