Game đánh nhau đường phố quá kinh điển rồi. Người chơi 1 sử dụng các số(bật numlock), người chơi 2 sử dụng F,G,V,B để tấn công. Xem thêm trong game


           

Thể loại: Game Danh Nhau, 2 Players,
Chơi game Đánh nhau đường phố màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Đánh nhau đường phố trên Facebook


Nhúng game Đánh nhau đường phố vào web/blog

Game cùng thể loại


ab