Game đánh nhau đường phố quá kinh điển rồi. Người chơi 1 sử dụng các số(bật numlock), người chơi 2 sử dụng F,G,V,B để tấn công. Xem thêm trong game

     
Thể loại: Game Danh Nhau, 2 Players,

Thảo luận và chia sẻ game Đánh nhau đường phố trên Facebook

Chi tiết game Đánh nhau đường phố

Game: Đánh nhau đường phố
Số lần đã chơi: 53468
 

Nhúng game Đánh nhau đường phố vào web/blog

Game cùng thể loại