Tiêu diệt các quái vật ngoài không gian. Sử dụng chuột trái để bắn và di chuyển, R để thả Rocket


Thảo luận và chia sẻ game Diệt quái vật không gian trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Diệt quái vật không gian

Nhúng game Diệt quái vật không gian vào web/blog

Game cùng thể loại