Đám đồ chơi nổi dậy tấn công, bạn hãy sắp xếp chiến thuật hợp lý để ngăn chúng nhé. Hướng dẫn trong game


           

Thể loại: Game Chien Thuat, 1 Player,
Chơi game Đồ chơi nổi dậy màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Đồ chơi nổi dậy trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Đồ chơi nổi dậy

Nhúng game Đồ chơi nổi dậy vào web/blog

Game cùng thể loại