Nhiệm vụ trong đột kích là bạn tiêu diệt kẻ thù nhanh nhất có thể, sử dụng chuột ngắm bắn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Đột kích 5 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Đột kích 5 trên Facebook


Nhúng game Đột kích 5 vào web/blog

Game cùng thể loại


ab