You are Goku, a world martial arts champion. You must destroy the ships from the army of the red tape. W, A, S, D - Move. L - Hit.

     
Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Aircraft, Arcade, Flash, Flying,

Thảo luận và chia sẻ game Dragon Ball 3 trên Facebook

Chi tiết game Dragon Ball 3

Game: Dragon Ball 3
Số lần đã chơi: 7348
 

Nhúng game Dragon Ball 3 vào web/blog

Game cùng thể loại