Fight the characters of Dragon Ball in this crazy Flash Game Fighting. Player 1: A - Ki Shot. S - Kick. D - Punch. E - Power Up. W - Special. UHK keys to move. Player 2: 1 - Punch 8 - Kick 9 - Ki Shot + - Power Up / - Special Arrow keys to move.

     
Thể loại: 1 Player, 2 Players, Game Hanh Dong, Arcade, Beat 'Em Up, Flash,

Thảo luận và chia sẻ game Dragon Ball Z : The Flash Super Saiyan trên Facebook

Chi tiết game Dragon Ball Z : The Flash Super Saiyan

Game: Dragon Ball Z : The Flash Super Saiyan
Số lần đã chơi: 19709
 

Nhúng game Dragon Ball Z : The Flash Super Saiyan vào web/blog

Game cùng thể loại