The sequel of the Dragon Warrior series. Arrow keys to move. Space to attack. Z to Shape shift.


           

Thể loại: 1 Player, Advergames, Beat 'Em Up, Game Danh Nhau, Flash, Monsters, Platforms, Side Scrolling,
Chơi game Dragon Warrior 2 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Dragon Warrior 2 trên Facebook


Nhúng game Dragon Warrior 2 vào web/blog

Game cùng thể loại


ab