Phiêu lưu cùng dũng sĩ rồng. J - đánh, K - nhảy, ASDW di chuyển


           

Thể loại: Adventure, Game Hanh Dong, 1 Player,
Chơi game Dũng sĩ rồng màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Dũng sĩ rồng trên Facebook


Nhúng game Dũng sĩ rồng vào web/blog

Game cùng thể loại