Shoot your way through the legions of undead and save civilians along the way. Left/Right Arrow- Walk. Up Arrow- Dodge. CTRL- Shoot. Shift- Switch Ammo. Enter- Use elevator.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Escape from Helltowers trên Facebook


Nhúng game Escape from Helltowers vào web/blog

Game cùng thể loại